כתמים בקטגוריה: בין בדיון לממשות

האדם החתול והסיפור הפנטסטי

פורסם בתאריך | 6 באוקטובר 2013 | אין תגובות | תגובות בפייסבוק

האדם החתול והסיפור הפנטסטי מבוסס על מטלת מנחה בקורס "בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי", האוניברסיטה הפתוחה את הסיפור "אדם-חתול"1 של יצחק אורן ניתן לסווג כסיפור פנטסטי. המאפיין הראשון של הסיפור הפנטסטי, הוא שמופיע בו אירוע בלתי טבעי על רקע מציאות דמויית-ממשות. העולם המתואר בסיפור "אדם-חתול" הוא עולם דמוי-ממשות, והוא נבנה על רקע ממשי. מיד […]

נמרוד גיבור ציד: איפיון הדמויות ויצוג הממשות

פורסם בתאריך | 6 באוקטובר 2013 | אין תגובות | תגובות בפייסבוק

נמרוד גיבור ציד: איפיון הדמויות ויצוג הממשות מבוסס על מטלת מנחה בקורס "בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי", האוניברסיטה הפתוחה השוואה בין איפיוניו של מירטל בסיפור הריאליסטי "בכי"1 לבין איפיוניו של פלג בסיפור הסמלי "נמרדו גיבור ציד"2 ישנן מספר דרכי איפיון אשר הן משותפות לשני הסיפורים. ראשית, בשני הסיפורים מאופיינות הדמויות באמצעות איפיון ישיר ובמלאות […]

ילדות בקיבוץ ובמושבה: ספרות ריאליסטית, סוציאל-ריאליסטית ולירית בשנות הארבעים

פורסם בתאריך | 6 באוקטובר 2013 | אין תגובות | תגובות בפייסבוק

ילדות בקיבוץ ובמושבה: ספרות ריאליסטית, סוציאל-ריאליסטית ולירית בשנות הארבעים ניתוח משווה בין הסיפורים "בכי", "עד אור הבוקר" ו-"אופק" מבוסס על מטלת מנחה בקורס "בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי", האוניברסיטה הפתוחה הגדרות ומושגים מאפייני הילדים בסיפורים "בכי" (יוסי), "עד אור הבוקר" (מוסי) ו-"אופק" ראשית, אעמוד על אמצעי האיפיון של הדמויות. בסיפור "בכי" זוכה יוסי לאיפיון […]

יזהר ותמוז: דידקטיקה בספרות תש"ח

פורסם בתאריך | 5 באוקטובר 2013 | אין תגובות | תגובות בפייסבוק

יזהר ותמוז: דידקטיקה בספרות תש"ח מבוסס על מטלת מנחה בקורס "בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי", האוניברסיטה הפתוחה הגדרות ומושגים תחבולת הגלולה המתוקה תחבולת הגלולה המתוקה היא אמצעי ספרותי המאפיין את הסיפור הדידקטי. המונח עצמו – "הגלולה המתוקה" – הוא מטאפורי, והוא מדמה את הרבדים השונים של הסיפור לשכבות שונות של גלולה: התוך מר והציפוי […]

על סוסו בשבת ומאפייניה של ספרות היסטורית

פורסם בתאריך | 25 בספטמבר 2013 | אין תגובות | תגובות בפייסבוק

על סוסו בשבת ומאפייניה של ספרות היסטורית מבוסס על מטלת מנחה בקורס "בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי", האוניברסיטה הפתוחה הגדרות ומושגים הגדרת הסיפור ההיסטורי המאפיין העיקרי של הסיפור ההיסטורי הוא העובדה שהתקופה המתוארת בו התרחשה טרם מועד כתיבתו. יש להבחין, שאין זה חשוב לענייננו הפער בין מועד כתיבת הסיפור לבין מועד קריאת הסיפור. יצירות […]

אופטימיזם היסטורי ופסימיזם אוניברסאלי: האדם והחברה בספרות הקיבוצית

פורסם בתאריך | 31 ביולי 2013 | אין תגובות | תגובות בפייסבוק

אופטימיזם היסטורי ופסימיזם אוניברסאלי: האדם והחברה בספרות הקיבוצית ניתוח משווה בין הדמויות בסיפורים "בכי"¹ ו-"עד אור הבוקר"² מבוסס על מטלת מנחה בקורס "בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי", האוניברסיטה הפתוחה. הגדרות ומושגים הבדלים במאפייני הדמויות בשני הסיפורים ישנם קווי דמיון מסויימים במאפיינים של שני צמדי הדמויות בשני הסיפורים הללו: מירטל והדי ב"בכי" וכפרי ועדנה ב"עד […]

מושגים והגדרות – הסיפור הפנטסטי

פורסם בתאריך | 19 במאי 2013 | אין תגובות | תגובות בפייסבוק

מושגים והגדרות – הסיפור הפנטסטי מבוסס על מטלת מנחה בקורס "בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי", האוניברסיטה הפתוחה אירועים על טבעיים במציאות דמויית ממשות מונח המתאר תופעות, או התרחשויות, המתוארות ביצירה ספרותית, שאינן ניתנות להסבר על פי חוקי המציאות המוכרת לנו, המוצבות על רקע עולם בדיוני המחקה את המציאות. כלומר, הצבת אירועים בלתי אפשריים, שאינם […]

כתמים ישנים »
  • אודות

  • קטגוריות

  • תגובות אחרונות

  • כתמים אחרונים

  • להירשם לעידכונים בדוא"ל

    שלח את כתובת הדוא\'\'ל שלך ומעכשיו תקבל עידכון בכל פעם שיהיה כאן כתם חדש.