(הן ולאו ורפיה)

פורסם בתאריך | 2 במאי 2019 | בקטגוריה | שירים

**

הן ולאו ורפיה בידה:
לא אברי ליליא אלא לשינתא.
לא סגי, לא קשיא, לא אסתייע מלתא.

בתרי לילתא וביומא
קריא טליה חדותא הומה.

לא סגי, לא קשיא, בתר לילתא.
לא סגי, לא קשיא, הו —

מאיגרא רמא לבירא עמיקתא,
צפרא נהור סגי עמקה, בר חלפתא.

בתרי לילתא וביומא
קריא טליה אבנתא הומה.

|| כל הכתמים בקטגוריה: שירים ||

« הכתם הקודם
הכתם הבא »