(לא להשתמש כמילות גנאי)

פורסם בתאריך | 2 במאי 2019 | בקטגוריה | שירים

**

לא להשתמש כמילות גנאי
או כביטוי לרגשות שליליים, במונחים
שמתארים אי-מי נכונה, ואינם
לגנאי לו, ושיכפישו פניי, לפיכך,
לכשאידרש מלפניו.

יתר על-כן, לשאוף להימנע
מגנאי ומרגשות שליליים, ולשאוף
ולהימנע מדברים שבדרך
הדיבור, ומציניות,
על מנת שלא להתרחק
מן האמת ומן הלב, ובכדי
שלא להיכנע לדפוסי
מחשבה בלתי רצויים
ושמתוך כמיהה לנשיאת-חן.

ואף על פי כן.
לא לשם כבד-ראש, רצינות,
או חשיבות עצמית. נהפוך-הוא,
בכדי להשיב שער לאהבה
ולטוב פשוטים, לחייכנות קלילה
ואוהדת, שטות ומשחק
ואנושיות ראשונית, לא מסובכת,
(והזדהות עמוקה)
ולדחות מרירות ואטימות.

ואהבת לרעך כמוך!

|| כל הכתמים בקטגוריה: שירים ||

« הכתם הקודם
הכתם הבא »