(אני נע ונד)

פורסם בתאריך | 2 במאי 2019 | בקטגוריה | שירים

**

אני נע ונד בין מקומות
ומעביר את כל הזמן
שיש לי להעביר
עם עצמי
במסלולי כל נדודי
ואת ציר החיים שלי
אני חי לאורך כל חיי
עם עצמי
בכל אשר אפנה.

אך המקום,
למשל, כל אחד מן המקומות

שעברתי בהם אי-פעם,

ואפילו אחד שאני שב לעיתים ופוקד,

במקומו עומד
במהלך כל השנים הללו
ובמהלך כל השנים האחרות
הוא נשאר באותו המקום.

וביקורי בו,
פרק חולף על פני
צירו
הנמשך מלפניי ועד אחריי.

|| כל הכתמים בקטגוריה: שירים ||

« הכתם הקודם
הכתם הבא »