מאז המלחמה

פורסם בתאריך | 2 במאי 2019 | בקטגוריה | שירים

מאז המלחמה התיאולוגיה היהודית פורחת
תיאולוגיה יהודית חדשה
כמו נחש, אחרי 2000 שנה, נפטר משכבת עור מיותרת
כך זכתה היהדות לנעורים מחודשים
לאביב חדש. אביב העמים.

כמו נערים כחולי עיניים
מפשיטים נחש מעורו הישן
כך קילפו הגרמנים את האלוהים מעלינו
כדי שנערים יוכלו להתחנך על פורנוגרפיה
איברים ערלים
גופים מופשטים
כך האלוהים: גם הוא גוף מופשט

התיאולוגיה היהודית פורחת, כמו נפשות יהודים שפרחו
אלוהים יהודים חדשים
אלוהים בדמות אדם שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף
כך זכתה היהדות לאלוהים מחודשים
אין להם גוף ואין להם דמות הגוף

כי הם האלוהים שלנו כמו שפרות מקודשות להודים
והם זוחלים על גחונם בשביל שאריות של אוכל

כי הם השם ולגיונותיו
וככל שנפש יהודי פורחת
כן פורח האל, ומתרבה, ומתגדל, ומשתבח, ומתקלס, ומתהלל

כך האלוהים: גופים מופשטים בתור לקרמטוריום
כמו נחש, ששרד 2000 שנה, ואז נפטר משכבת עור מיותרת
כך נפטרו היהודים מן הגולה
ורק הגולה נשארה למזכרת

|| כל הכתמים בקטגוריה: שירים ||

« הכתם הקודם
הכתם הבא »