(משאבי זמן – משאבים רגשיים)

פורסם בתאריך | 2 במאי 2019 | בקטגוריה | שירים

**

משאבי זמן – משאבים רגשיים.
כוח התפוקה הרגשי מקיים את ניצול הזמן ולהיפך.
יש מתח תמידי בין השקעה לעתיד לבין חוויית ההווה
בשאלה – איזהו ניצול הזמן.
וכן, בין השהות בחברה לבין התבודדות והשקעה בעצמי.
מחד – יש לזכור שלעולם יהיו היעדים רבים מההישגים ומרוחקים מקצב התפוקה, ולפיכך, יהיה קצב התפוקה אשר יהיה, קצב ההתקרבות אל האופק יישאר אפס.
ומאידך – נראה כי בתוך ההתקדמות, מלבד המאגר המצטבר, התנועה עצמה מחטבת ומחדדת את ההווייה.
לכן הנחנו, ששומה על משאבי הרגש להוות נקודת המוצא וכן נקודת היעד – ולתפקד כגלגל המניע את ההווייה, ובמילא את משאבי הזמן. וחובה לזכור ולהבין – שהזמן אינו בר-כליה.
למעט זמניות קיומנו.
כל מעשה שעל פני הזמן – בחירה.
ופירושו של דבר, שאסור לתת למעשים שעל פני הזמן לנהוג בַּרגש, אלא לבסס את מעמדו כמנהל הבחירה. ואמנם, ברי הוא, שעודף היעדים עושה את הבחירה לקריטית ומתוכו נגדיר את מהות ההווייה במסגרת הקיום הזמני שמשאבי הזמן בו אינם ברי-כליה.

|| כל הכתמים בקטגוריה: שירים ||

« הכתם הקודם
הכתם הבא »